Jak przygotować pliki

Najważniejsze zasady, o których powinniśmy pamiętać przygotowując projekt do druku.

 1. Rozdzielczość
Do druku offsetowego optymalna rozdzielczość to 300DPI (DPI = dot per inch) Często zdarza się, że grafiki wykorzysytwane w projektach pobierane z internetu nie są należytej rozdzielczości przez co wydruk może być nieostry, rozmyty lub z widocznymi pixelami.

 2. Kolorystyka
Rozpoczynając pracę nad projektem należy ustawić kolorystykę jako CMYK Przy takim ustawieniu uzyskujemy na ekranie symulację kolorów które uzyskamy po wydruku.

UWAGA: Przygotowując pracę do druku należy bezwzględnie pamiętać:
aby teksty które w efekcie końcowym maja być czarne były złożne z
BLACK: 100%, CYAN: 0%, MAGENTA: 0%, YELLOW: 0%
aby czarna apla ("czarne tło") składała się z
CYAN: 30%, MAGENTA: 0%, YELLOW: 0%, BLACK: 100%
Częstym błędem jest rozpoczynanie projektu w kolorach RGB, nie jest to profil kolorystyczny używany w druku offsetowym.

3. Umieszczanie tekstów, ważnych grafik, logotypów
Teksty oraz ważne grafiki, zdięcia, logotypy oraz wszelkie elementy, które nie stanowią tła projektu i nie mają zostać obcięte należy umieścić w odległości 3mm od krawędzi rozmiaru finalnego pracy. Uwaga: tolerancja cięcia może wynosić 1 mm.

Drukarnia KENGRAF Online nie ponosi odpowiedzialności za prace przysłane pliki PDF publikowane z programu Corel Draw oraz wynikające z tego tytułu błędy.

Drukarnia KENGRAF Online nie ponosi odpowiedzialności za prace, w których odległość od linii cięcia nie jest zgodna ze specyfikacją.

Wszystkie czcinki powinne zostac zamienione na krzywe.

Drukarnia KENGRAF Online nie ponosi odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.

Specyfikacja plików elektronicznych przyjmowanych przez naszą firmę.

1. Pliki powinny być dostarczone w formacie PDF w wersji 1.3 lub 1.4. Do generowania PDF proszę używać Distillera 3.0 lub 5.0 (nie 4.0). Pliki powinny być kompozytowe, nieseparowane.

2. Dla plików PostScript – proszę ustawiać parametry takie jak przy plikach PDF Level 2.

3. Do prac kolorowych proszę stosować przestrzeń barwną CMYK, wszystkie kolory SpotColor powinny być zamienione na CMYK. Do prac czarno-białych proszę używać Grayscale.

4. Wraz z plikami należy dostarczyć wydruki z drukarki (makieta). Dostarczone pliki powinny być już po ostatecznych korektach tekstowych.

5. Do miejsc szczególnie ważnych, z koniecznością najdokładniejszego odwzorowania, należy dostarczyć wydruk kolorowy (proof cyfrowy, machtprint).

6.Pliki PDF nie powinny zawierać profili ICC.

7. Nie należy umieszczać paserów montażowych. Wymagane jest zaznaczenie marginesów górnego i grzbietowego.

8. Rozdzielczość kolorowych i czarno-białych ilustracji siatkowych zawartych w pliku PDF powinna wynosić 300 dpi, zapisane jako .tiff lub .eps z fontami zamienionymi na krzywe.

9. Praca, która ma być drukowana w kolorach Pantone, powinna mieć dodatkowe kolory przygotowane jako Spot Color. Wszystkie elementy Spot Color dotyczące danego koloru Pantone muszą mieć tę samą nazwę.

10. Pliki PDF nie powinny być wykonane na serwer OPI.

11. Pliki PDF powinny zawierać wszystkie fonty, najlepiej postscriptowe (Embeded).

12. Sposób nadrukowania koloru czarnego (black overprint) powinien być określony w zamówieniu i uwzględniony w przygotowaniu PDF-a.

13. W nazwach plików nie używać liter akcentowych.

14. Jeżeli na stronie występują ,,spady’’ należy je uwzględnić i dodać po 3 mm zalewek z każdej strony.

15. Jeżeli na stronie nie występują "spady" należy również dodać po 3 mm zalewek z każdej strony, niezależnie ustawiając marginesy i określając ich wielkość.

16. W pliku powinny również występować puste strony, jeżeli takie występuję w pracy.

17. Wszystkie pliki dostarczone do produkcji zawsze muszą być wygenerowane w ten sam sposób, na stronach o jednakowych wymiarach w całej publikacji.

18. Należy zwrócić uwagę, aby w pracy nie występowały linie grubości włosa (hairline).

19. Dla prac nietypowych m.in. zawierających kolory dodatkowe, zawsze proszę dostarczyć próbny plik PDF w celu weryfikacji.

Drukarnia KENGRAF Online nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

Newsletter zapisz się:

Miesięcznik Digital Vision 3/13

fb